Записки от заседания на постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОС на Столичен общински съвет

Записките от заседания на постоянните комисии по "Устройство на територията, архитектура и жилищна политика", "Опазване на околната среда, земеделие и гори" и "Стопанска политика и общинска собственост" се осъществяват в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014).

 

Записки от заседания на ПК по "Устройство на територията, архитектура и жилищна политика" (УТАЖП)

18.11.2015 г.

м. юли 2015 г.

м. юни 2015 г.

м. май 2015 г.

м. април 2015 г.

м. март 2015 г.

м. февруари 2015 г.

м. декември 2014 и януари 2015 г.

м. ноември 2014 г.

 

Записки от заседания на ПК по "Опазване на околната среда, земеделие и гори" (ООСЗГ)

м. юли 2015 г.

м. юни 2015 г.

м. май 2015 г.

м. април 2015 г.

м. март 2015 г.

м. февруари 2015 г.

 

Записки от заседания на ПК по "Стопанска политика и общинска собственост" (СПОС)

25.11.2015 г.

18.11.2015 г.

м. юни 2015 г.

м. май 2015 г.

м. април 2015 г.

м. март 2015 г.

м. февруари 2015 г.