МРЕЖА ЗА МЕЖДУСЕКТОРНО ПАРТНЬОРСТВО: ФОРУМ ЗА СОФИЯ - БЮЛЕТИНИ

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи и резултати и да разпростани информация за работата на мрежата сред заинтересованите страни.

Бюлетин №1 е достъпен тук

Бюлетин №2 е достъпен тук

Бюлетин №3 е достъпен тук

Бюлетин №4 е достъпен тук

Бюлетин №5 е достъпен тук

Бюлетин №6 е достъпен тук

Бюлетин №7 е достъпен тук