БЮЛЕТИН в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”

Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”. Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014).

Основна цел на проекта е да насърчи активността на гражданите и на неправителствените организации и тяхното информирано включване в процесите на обсъждане и взимане на решения относно териториалното развитие на столицата.

Повече информация за проекта и финансиращата го програма може да намерите в раздел "Проекти".

 

Брой 12 (цветна версиячерно-бяла версия за печат)

В броя правим равносметка на изминалата една година от старта на проекта, през която наблюдавахме диалога и свързаните с развитието на градската среда политики в столицата.


Брой 11

В този брой ще намерите:

Може ли София да се превърне в зелен град – мисията невъзможна?!

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 10

В този брой ще намерите:

За градската мобилност и паркингите в София

Ролята на общините в опазване на културното ни наследство

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 9

В този брой ще намерите:

Общинско предприятие „Екоравновесие” – още един повод да поговорим за прозрачността на местната власт в столицата

Публично обсъждане на бюджета на София за 2016 година – извинете, вие сериозно ли?

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 8

В този брой ще намерите:

Консултативния процес в София и има ли той "почва" в този град?

Кому са нужни формалните обществени обсъждания?

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма


Брой 7

В този брой ще намерите:

Два чуждоземни ландшафтни пътеписа, една среща с местната паркова Княз Борисова действителност и отворен край с елементи на оптимизъм

Защо фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” подкрепи отправените към СОС предложения относно Неефективните процедури на Столична община за диалог и взаимодействие с гражданското общество?

Информация за проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП и ООСЗГ през месец юли 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 6

В този брой ще намерите:

Новата наредба за управление на отпадъците в София – поредният пример за необходимостта от различен консултативен процес

Общини с нулеви отпадъци – екологична утопия или реалност

Проведени заседания на постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОС на СОС през месец май  и юни 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 5

В този брой ще намерите:

Столичният квартал Лозенец и връзката му с приказния свят

Историята на една софийска снимка …

Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец април 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 4

В този брой ще намерите:

Конкурсът за централна градска част на София: модерното градско планиране и има ли то почва у нас

Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец март 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 3

В този брой ще намерите:

„Паметникът 1300 години България” и нивото на обществения дебат в столицата

Приложение - Какво обсъдиха и приеха в постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОИ на СОС през месец февруари 2015 г.

Кратко представяне на проекта и финансиращата го програма

 

Брой 2

В този брой ще намерите:

Парк „Борисова градина” – минало, настояще и бъдеще

„Център” срещу „Периферия”

Приложение - Какво обсъжда и прие постоянната комисия по УТАЖП на СОС през месец декември 2014 и януари 2015 г.


Брой 1

В този брой ще намерите:

Какво разгледа постоянната комисия по УТАЖП на СОС през ноември

Вдъхновява ли ни София днес?

Мобилните търговски съоръжения не са просто „преместваеми обекти”

За паметниците и хората - паметник на загиналите полицаи

 

Мненията и коментарите на читателите относно разглежданите в бюлетина въпроси са добре дошли, както на електронната поща на ФОРУМ - office@forum-bg.org, така и на страницата на проекта във Фейсбук: Активен граждански сектор за по-прозрачна работа на СОС.

* * *

Бюлетинът се създава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите в бюлетина се носи от фондация "Форум за наблюдение и анализ на публични политики" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.