Материали и публикации

COMMUNITY BASED APPROACHES TO INCLUSION OF MIGRANTS AND REFUGEES IN BULGARIA

The present report reflects the results of a research commissioned by the Charles Stewart Mott Foundation with the aim of identifying and documenting effective community-based approaches to inclusion and social cohesion within the communities where refuge

прочети повече

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА" 2025

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА" 2025

Визията за развитие на район „Триадица“ 2016 - 2025 г. е първият опит да се зададе посока на мислене, обобщаваща цели и приоритети за десетгодишен период, които впоследствие да бъдат подложени на широко обсъждане, ако се налага редактирани и накрая приети

прочети повече

МРЕЖА ЗА МЕЖДУСЕКТОРНО ПАРТНЬОРСТВО: ФОРУМ ЗА СОФИЯ - БЮЛЕТИНИ

МРЕЖА ЗА МЕЖДУСЕКТОРНО ПАРТНЬОРСТВО: ФОРУМ ЗА СОФИЯ - БЮЛЕТИНИ

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи

прочети повече

Записки от заседания на постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОС на Столичен общински съвет

Записки от заседания на постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОС на Столичен общински съвет

Записките се осъществяват в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм

прочети повече

БЮЛЕТИН в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”

БЮЛЕТИН в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”

Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”. Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейск

прочети повече

Материали от заключителна конфeренция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион"

Материали от заключителна конфeренция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион"

Конференцията се проведе на 16.04.2014 г. в хотел Риу Правец и бе посветена на неоползотворения бизнес потенциал на трансграничния регион България-Сърбия. В събитието взеха участие 62 участника от България и Сърбия - представители на централната и местнат

прочети повече

Неоползотворените ресурси и бизнес потенциал на трансграничния регион България – Сърбия

Неоползотворените ресурси и бизнес потенциал на трансграничния регион България – Сърбия

Основна цел на доклада е да представи на потенциални инвеститори и други заинтересовани страни обща картина на ресурсите и бизнес потенциала на трансграничния регион България - Сърбия.

прочети повече

Препоръки към местните власти в република България във връзка с оползотворяването на бизнес потенциала на трансграничния регион България – Сърбия

Препоръки към местните власти в република България във връзка с оползотворяването на бизнес потенциала на трансграничния  регион България – Сърбия

Препоръките имат за цел да подпомогнат усилията на българските власти за съживяване и развитие на трансграничния регион чрез предлагане на система от мерки и политики, насочени към насърчаване на трансграничното сътрудничество и оползотворяване на налични

прочети повече

Маркетингова стратегия за популяризиране на бизнес потенциала на трансграничния регион България – Сърбия (области в България – Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил, области в Сърбия – Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица, Пчиня)

Маркетингова стратегия за популяризиране на бизнес потенциала на трансграничния регион България – Сърбия (области в България – Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил, области в Сърбия – Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица, Пчиня)

Стратегията съдържа интересни предложения и подходи, които могат да бъдат от полза както за бизнеса и местните власти в региона, така и за потенциални инвеститори извън него.

прочети повече

Обобщени резултати от проведени дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни (Сърбия)

Обобщени резултати от проведени дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни (Сърбия)

Докладът представя обобщени резултати от проведените в рамките на проекта 50 дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни от Република Сърбия относно състоянието и бъдещето на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия и възмо

прочети повече
стр. 1 от 3  
1 2 3