Материали и публикации

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА" 2025

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАЙОН "ТРИАДИЦА" 2025

Визията за развитие на район „Триадица“ 2016 - 2025 г. е първият опит да се зададе посока на мислене, обобщаваща цели и приоритети за десетгодишен период, които впоследствие да бъдат подложени на широко обсъждане, ако се налага редактирани и накрая приети

прочети повече

МРЕЖА ЗА МЕЖДУСЕКТОРНО ПАРТНЬОРСТВО: ФОРУМ ЗА СОФИЯ - БЮЛЕТИНИ

МРЕЖА ЗА МЕЖДУСЕКТОРНО ПАРТНЬОРСТВО: ФОРУМ ЗА СОФИЯ - БЮЛЕТИНИ

Бюлетинът се издава в рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”. Целта му е да осигури публичност на неговите цели, задачи

прочети повече

Записки от заседания на постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОС на Столичен общински съвет

Записки от заседания на постоянните комисии по УТАЖП, ООСЗГ и СПОС на Столичен общински съвет

Записките се осъществяват в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм

прочети повече

БЮЛЕТИН в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”

БЮЛЕТИН в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”

Бюлетинът се издава в рамките на проект „Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет”. Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейск

прочети повече

Материали от заключителна конфeренция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион"

Материали от заключителна конфeренция по проект "В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион"

Конференцията се проведе на 16.04.2014 г. в хотел Риу Правец и бе посветена на неоползотворения бизнес потенциал на трансграничния регион България-Сърбия. В събитието взеха участие 62 участника от България и Сърбия - представители на централната и местнат

прочети повече

Неоползотворените ресурси и бизнес потенциал на трансграничния регион България – Сърбия

Неоползотворените ресурси и бизнес потенциал на трансграничния регион България – Сърбия

Основна цел на доклада е да представи на потенциални инвеститори и други заинтересовани страни обща картина на ресурсите и бизнес потенциала на трансграничния регион България - Сърбия.

прочети повече

Препоръки към местните власти в република България във връзка с оползотворяването на бизнес потенциала на трансграничния регион България – Сърбия

Препоръки към местните власти в република България във връзка с оползотворяването на бизнес потенциала на трансграничния  регион България – Сърбия

Препоръките имат за цел да подпомогнат усилията на българските власти за съживяване и развитие на трансграничния регион чрез предлагане на система от мерки и политики, насочени към насърчаване на трансграничното сътрудничество и оползотворяване на налични

прочети повече

Маркетингова стратегия за популяризиране на бизнес потенциала на трансграничния регион България – Сърбия (области в България – Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил, области в Сърбия – Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица, Пчиня)

Маркетингова стратегия за популяризиране на бизнес потенциала на трансграничния регион България – Сърбия (области в България – Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил, области в Сърбия – Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица, Пчиня)

Стратегията съдържа интересни предложения и подходи, които могат да бъдат от полза както за бизнеса и местните власти в региона, така и за потенциални инвеститори извън него.

прочети повече

Обобщени резултати от проведени дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни (Сърбия)

Обобщени резултати от проведени дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни (Сърбия)

Докладът представя обобщени резултати от проведените в рамките на проекта 50 дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни от Република Сърбия относно състоянието и бъдещето на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия и възмо

прочети повече

Обобщени резултати от проведени дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни (България)

Обобщени резултати от проведени дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни (България)

Докладът представя обобщени резултати от проведените в рамките на проекта 50 дълбочинни интервюта с представители на заинтересовани страни от България относно състоянието и бъдещето на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия и възможностите

прочети повече
стр. 1 от 2  
1 2