Проекти

Изграждане на сензорна зала в Детски център "Св. Мина" (май – юни 2012 г.)

Изграждане на сензорна зала в Детски център "Св. Мина" (май – юни 2012 г.)

С безвъзмездната финансова помощ на Компания еКомера ЕООД и нейните служители, през месец юни 2012 г. бе изградена сензорна зала в Дневен център „Свети Мина”.

прочети повече

Разработване на механизъм за мониторинг и оценка на въздействието на Проекта за социално включване (декември 2011 г. – май 2012 г.)

Икономическият екип на Форум участва в разработването на механизъм за мониторинг и оценка на въздействието на Проекта за социално включване, изпълняван от МТСП със заем от МБВР. Проектът цели насърчаване на социалното включване чрез увеличаване на готовно

прочети повече

Набиране на средства и организиране на коледно тържество за децата от дневен център за деца с увреждания „Св. Мина” (2011 г.)

За втора година фондация Форум организира Коледно тържество за децата от Дневен център „Свети Мина”. Всяка година се опитваме да привлечем доброволци и дарители, които да подкрепят идеята и тази година успяхме.

прочети повече

Структурирани неформални образователни подходи за социално включване (2011 г.)

Структурирани неформални образователни  подходи за социално включване (2011 г.)

Проект финансиран от Програма „Младежта в действие”. Сред основните цели на проекта е да подпомага и насърчава открита, креативна обучителна среда за неформално учене и създаване/адаптиране на нови неформални методи за повишаване на социалното включване;

прочети повече

Набиране на средства и организиране на коледно тържество за децата от дневен център за деца с увреждания „Св. Мина” (2010 г.)

Фондация "Форум" организира Коледно тържество за децата от Дневен център „Свети Мина”. Успяхме да привлечем доброволци и дарители, които подкрепиха идеята и допринесоха много за радостта на децата посещаващи центъра.

прочети повече

Набиране на средства за закупуване на материали за провеждане на арт терапия в дневен център за деца с увреждания „Св. Мина” (2010 г.)

Детски център „Свети Мина” е част от Национален център за социална рехабилитация (НЦСР) и подпомага физическото и емоционалното развитие на деца с аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа и много други увреждания на централната и периферната н

прочети повече
стр. 3 от 3  
1 2 3