Обучителен курс „Самонасочващо обучение и Научи, за да научиш“ - Иновативен подход към подпомагане на младежката заетост

 

 

Падова (Италия) – 20-27 юни 2015 г.

Фондация ФОРУМ продължава установената традиция да изгражда партньорства и да обменя добри практики и опит чрез участие в международни младежки проекти. Във фокуса на предстоящото през месец юни обучение е младежката заетост – един изключително сериозен проблем както за България, така и за Европа.

Обучителният курс „Самонасочващо обучение и Научи за да научиш” предлага иновативен подход към подпомагане на младежката заетост. Обучението се финансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз в рамките на проект № 2014-3-IT03-KA105-004868. Водещ партньор по проекта е Associazione Work in Progress, Падова, Италия.

Цели и съдържание на проекта:

Младежката безработица е едно от най-големите предизвикателства в съвременна Европа. Характерни за последните десетилетия са големите технологични промени, увеличаване на взаимната зависимост между страните по цял свят и постоянно променящ се пазар на труда с големи изисквания. Преминаването на младежите към забързания работен свят на възрастните се превръща в дълъг и труден процес. Младежката заетост е пряко свързана с независимостта, която играе главна роля в други основни структурни социални политики, като семейната политика например. Всички нови стратегии – Европа 2020 – посочват заетостта като ключов фактор за развитие.

Междувременно в последните 5 години „самонасочващото обучение” и „научи, за да научиш” станаха добре известни концепции в програмата „Младежта в действие”. По време на представянето на Младежкия сертификат и процеса на придобиването му, концепцията „научи, за да научиш” беше интегрирана в почти всички дейности на програмата „Младежта в действие”. Не на последно място  „научи, за да научиш” е една от осемте ключови компетенции в рамките на Дълготрайната обучителна програма на Европейската комисия, което я прави широко разпознаваема.

Свързани ли са двете концепции? Могат ли да подпомогнат младежката заетост? С какви конкретни инструменти разполагаме за да приложим тези концепции при работа по заетостта?

В рамките на предстоящото обучение ще бъде направен опит да се отговори на тези въпроси чрез:

1. задълбочаване на разбирането на заетостта;

2. разбиране на концепцията и преживяване на това какво означава да бъдеш самообучаващ се;

3. проучване на ролята на групата, околната среда и връзките по време на обучителния процес;

4. научаване на нови инструменти за прилагане на „научи, за да научиш“;

5. разбиране на връзката между „научи, за да научиш“/самонасочващо обучение и възможностите за заетост;

6. проучване как младежките лидери могат да приложат този подход, за да подпомогнат заетостта;

7. опознаване на Европейските фондове, които подпомагат младежката заетост.