Облагородяване на общественото пространство около XV ДКЦ в ж.к. Дианабад

ПРОГРАМА "ЗЕЛЕНА СОФИЯ"

С финансовата подкрепа на Програма „Зелена София” 2014 г. на Столична община, доброволци, организирани от фондация ФОРУМ облагородиха общественото пространство прилежащо към XV ДКЦ в ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски, № 20.

Въпреки полаганите грижи от общината и ръководството на XV ДКЦ, прилежащото пространство имаше нужда от сериозно обновяване, доизграждане и поддръжка. С малка инвестиция то се превърна в приятно място за отдих и социални контакти, както за пациентите ползващи здравна помощ в XV ДКЦ, така и за всички живущи в близост до консултативния център.С финансовата подкрепа на програмата бяха монтирани удобни нови пейки, кошчета и кашпи и бяха засадени нови дръвчета, декоративни храсти и цветя.