Проекти

Създаване на Съвет на Общността към Районна администрация „Средец”

Създаване на Съвет на Общността към Районна администрация „Средец”

Проектът се финансира от Програма Европа 2016 г. на Столична община и се изпълнява от група граждански организации - фондация „Форум”, сдружение „Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група Град” и гражданска инициатива „Спаси София” - в партньорство

прочети повече

Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство

Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство

Проектът се изпълнява от Асоциация Образователно Лидерство в партньорство с фондация ФОРУМ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

прочети повече

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив

Проектът се изпълнява от фондация БАУЕРЗАКС в партньорство с фондация ФОРУМ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата цел на проекта е да насъ

прочети повече

Обучителен курс „Самонасочващо обучение и Научи, за да научиш“ - Иновативен подход към подпомагане на младежката заетост

Обучителен курс „Самонасочващо обучение и Научи, за да научиш“ - Иновативен подход към подпомагане на младежката заетост

Фондация ФОРУМ продължава установената традиция да изгражда партньорства и да обменя добри практики и опит чрез участие в международни младежки проекти. Във фокуса на предстоящото през месец юни обучение е младежката заетост – един изключително сериозен п

прочети повече

Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация

Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация

Проектът се финансира от Програма Европа 2015 на Столична община. Общата цел на проекта е да бъде насърчено активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизм

прочети повече

За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет

За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет

Проектът се финансира по тематична област „Изграждане на капацитет за НПО“ и тематичен приоритет „Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство” в рамките Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

прочети повече

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата цел на проекта е да насърчи и подпомогне активността на гражданите и неправителствените орг.

прочети повече

Облагородяване на общественото пространство около XV ДКЦ в ж.к. Дианабад

Облагородяване на общественото пространство около XV ДКЦ в ж.к. Дианабад

С финансовата подкрепа на Програма „Зелена София” на Столична община, доброволци, организирани от фондация ФОРУМ облагородиха общественото пространство прилежащо към XV ДКЦ в ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски, № 20.

прочети повече

Стартира проект ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

Стартира проект ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

Проектът цели да развие и тества иновативна, многоезична, онлайн платформа за дистанционно обучение по фасилити мениджмънт – ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт (ВИФИ ФМА). Платформата ще предоставя подробни онлайн обучителни материали на английски, бълг

прочети повече

Празник на детето в Дневен център за деца с увреждания "Св. Врач"

Празник на детето в Дневен център за деца с увреждания "Св. Врач"

С подкрепата на дарители, доброволци, аниматора Дани и прекрасната музикална група X-Ray, фондация ФОРУМ организира в Дневен център за деца с увреждания ” Св. Врач” парти по случай денят на детето.

прочети повече
стр. 1 от 3  
1 2 3