Проекти

СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“

Проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областна администрация - Враца, Областна администрация – Ловеч и Областна администрация – Монтана.

прочети повече

Създаване на Съвет на Общността към Районна администрация „Средец”

Създаване на Съвет на Общността към Районна администрация „Средец”

Проектът се финансира от Програма Европа 2016 г. на Столична община и се изпълнява от група граждански организации - фондация „Форум”, сдружение „Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група Град” и гражданска инициатива „Спаси София” - в партньорство

прочети повече

Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство

Активно родителство: модел за насърчаване на включването на училищните настоятелства във формулиране на политики и вземане на решения съвместно с училищното ръководство

Проектът се изпълнява от Асоциация Образователно Лидерство в партньорство с фондация ФОРУМ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

прочети повече

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Общински Съвет Пловдив

Проектът се изпълнява от фондация БАУЕРЗАКС в партньорство с фондация ФОРУМ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата цел на проекта е да насъ

прочети повече

Обучителен курс „Самонасочващо обучение и Научи, за да научиш“ - Иновативен подход към подпомагане на младежката заетост

Обучителен курс „Самонасочващо обучение и Научи, за да научиш“ - Иновативен подход към подпомагане на младежката заетост

Фондация ФОРУМ продължава установената традиция да изгражда партньорства и да обменя добри практики и опит чрез участие в международни младежки проекти. Във фокуса на предстоящото през месец юни обучение е младежката заетост – един изключително сериозен п

прочети повече

Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация

Създаване на Визия за развитие на район „Триадица“ до 2025 – общо начинание на гражданите и районната администрация

Проектът се финансира от Програма Европа 2015 на Столична община. Общата цел на проекта е да бъде насърчено активното сътрудничество между гражданските организации и местната власт в процеса на изготвяне на публични политики, чрез използването на механизм

прочети повече

За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет

За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между НПО сектора, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет

Проектът се финансира по тематична област „Изграждане на капацитет за НПО“ и тематичен приоритет „Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство” в рамките Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

прочети повече

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет

Повишаване активността на гражданския сектор за налагане на прозрачност в работата на Столичен общински съвет

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата цел на проекта е да насърчи и подпомогне активността на гражданите и неправителствените орг.

прочети повече

Облагородяване на общественото пространство около XV ДКЦ в ж.к. Дианабад

Облагородяване на общественото пространство около XV ДКЦ в ж.к. Дианабад

С финансовата подкрепа на Програма „Зелена София” на Столична община, доброволци, организирани от фондация ФОРУМ облагородиха общественото пространство прилежащо към XV ДКЦ в ж.к. Дианабад, ул. Никола Габровски, № 20.

прочети повече

Стартира проект ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

Стартира проект ВИФИ АКАДЕМИЯ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

Проектът цели да развие и тества иновативна, многоезична, онлайн платформа за дистанционно обучение по фасилити мениджмънт – ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт (ВИФИ ФМА). Платформата ще предоставя подробни онлайн обучителни материали на английски, бълг

прочети повече
стр. 1 от 3  
1 2 3