Партньори и донори

Донори:

Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009 – 2014)

Програма Еразъм+

Фонд "Социална закрила", МТСП

Програма Европа, Столична община

Програма "Зелена Европа", Столична община

Програма за трансгранично сътрудничество по ИИП България - Сърбия

Програма "Младежта в действие"

Фондация „Помощ за благотворителността в България”

eКомера ЕООД

 

Партньори по проекти и консултантски договори:

Сдружение "Фрагмент"

Фондация "Група град"

Гражданска инициатива "Спаси София"

Фондация "Зеленика"

РА "Средец"

Асоциация "Образователно лидерство"

Фондация "Бауерзакс"

"Индъстри Уоч Груп" ООД

Фондация "Съвременност"

Сдружение "Надежда за нас - 2008"

Фондация "Сийдър"

"Вифи България" ЕООД

Дневен център за деца с увреждания "Свети Врач"

ЦСРИ на лица с проблеми от аутистичния спектър

Дневен център „Свети Мина”

Фондация "Природа и здраве за България"

Център за развитие на областите Ябланица и Пчиня

РА "Триадица"

"Ню пойнт" ООД

"Митиел" ООД

"ТСР" ООД

"ЕКО - СА" ООД

"ЕВРО - СА" ООД