Консултантски услуги

Екипът на ФОРУМ е с дългогодишен консултантски опит по редица оперативни, европейски и международни програми.

Организацията работи с широка мрежа от експерти с разнообразна екпертиза и извършва следните видове услуги:

  • Подготовка на проектни предложения и апликационна документация по оперативни, европейски и международни програми:

- ОП „Иновации и конкурентоспособност”;

- ОП „Добро управление";

- ОП „Развитие на човешките ресурси” - ОПРЧР;

- ОП „Региони в растеж”;

- ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

- Програмите за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, България-Македония, България-Турция, България-Румъния;

- Програма "Без граници";

- Програма „Еразъм+”;

- Програма "Хоризонт 2020";

- Европейска програма „Учене през целия живот”;

- Грантове на фондация „Америка за България“;

- Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов принос;

- Фонд "Социална Закрила";

- и др.

  • Подготовка на тръжна документация, организация и провеждане на тръжни процедури;

  • Правно обезпечаване на проектна дейност;

  • Експертни анализи и оценки на въздействието на политики, регулации, програми и проекти;

  • Подготовка на бизнес планове;

  • Изготвяне на икономически, финансови и технически оценки на продукти и услуги.

Ние обичаме и с удоволствие подготвяме и управляваме проекти, които отстояват кауза и имат реален ефект върху целевите групи; проекти, които са насочени и отчитат финални продукти, носещи морална и финансова удовлетвореност на нашите клиенти и партньори.

Много от клиентите ни знаят какво искат и как да го постигнат. Ако Вие все още не сте напълно наясно с идеята си и начините, по които тя може да се оформи и реализира като проект, ние сме на Ваше разположение. Ще бъдем до Вас от първите Ви стъпки до финалното отчитане със съвети и реална помощ за превръщане на Вашата идея в успешен проект.

За повече информация може да ни пишете на някой от следните и-мейл адреси:

pavlinap@forum-bg.org

yordankag@forum-bg.org

ivanb@forum-bg.org

или да позвъните на телефон 0877 432 943 или 0877 432 975